Toenemende neerslag vergt aanpak van riolering en minder verstening

Ede - De klimaatverandering met toenemende neerslag maakt extra aanpak van rioolstelsels noodzakelijk. Maar ook op andere manieren is wateroverlast tegen te gaan, blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast.

Uit het onderzoek van kenniscentrum Rioned blijkt dat gemeenten verschillende en steeds meer maatregelen nemen om wateroverlast tegen te gaan. Zo laten zij aparte regenwaterriolen aanleggen, waardoor rioolwaterzuiveringen niet belast worden met regenwater, met als gevolg overstorten.

Steeds vaker echter ziet Rioned maatregelen die niet aan het riool gekoppeld zijn, maar bedoeld zijn om te zorgen voor een evenwichtiger aanvoer van regenwater in het riool. Daarbij gaat het om tijdelijke waterberging in het groen en op straat, het weghalen van obstakels zoals verkeersdrempels die de afstroming belemmeren, en extra kolkenreiniging.

Tuin
Nu blijken daar de tuinen van woningeigenaren als extra maatregel bij te komen. “Tuinen zijn belangrijke waterdragers in de strijd tegen regenwateroverlast. Als bewoners en gemeenten grond minder verstenen en zorgen voor plekken waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit de wateroverlast en druk op het riool”, zegt Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting Rioned.

Gemeenten beseffen dat inmiddels ook terdege, weet hij. Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of zelfs verplicht het regenwater op eigen terrein te verwerken, is in tien jaar tijd gestegen van 12 naar 32 procent. Daarnaast nemen gemeenten vooral acties die schade moeten voorkomen.

Het Nederlandse rioolstelsel heeft een vervangingswaarde van ongeveer 90 miljard euro. Om dat op peil vast te houden, wordt jaarlijks ruwweg 1 miljard euro uitgegeven. Een derde van dat bedrag is mede bedoeld om hoosbuien beter te verwerken.

 

Comments for this post are closed.