Ronald Gerressen Duiven Vastgoedonderhoud Riool

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is een slimme verbetering van je huis: meer wooncomfort, lagere energiekosten en goed voor het milieu. Bovendien is spouwisolatie veel goedkoper dan je misschien denkt.

Ook de winst voor het milieu is groot. Doordat je woning de warmte beter vasthoudt, gaat de verwarming minder vaak aan en daalt je gasverbruik. Dat betekent minder CO2-uitstoot en is dus beter voor het klimaat. Je woont bovendien prettiger, want de muren geven minder kou af en het blijft binnen gelijkmatiger warm. De helft van de spouwmuren van Nederlandse woningen is al geïsoleerd.

Bij een tussenwoning kost het isoleren van de spouwmuur bijvoorbeeld maar 750 euro. De besparing die dat oplevert is fors, zo’n 200 euro per jaar (prijspeil 2015/2016). In minder dan vier jaar heb je de investering dus terugverdiend.

Bent u in de markt voor spouwmuurisolatie?

Klik dan hier

Meer lezen? Kijk op de website van Milieu Centraal.

Minder tegels in tuinen: zo kun jij helpen om het riool te ontlasten

Inwoners van steden en dorpen kunnen meer doen om het riool te helpen om zomerse hoosbuien op te vangen. Veel tuinen zijn namelijk betegeld en dat aantal neemt alleen maar toe.

 “Wanneer bewoners en gemeenten grond minder verstenen en zorgen voor plekken waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit de wateroverlast en druk op het riool”, zegt Hugo Gastkemper, directeur van Stichting Rioned.

Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of verplicht hun regenwater op eigen terrein te verwerken, is in tien jaar gestegen van 12 naar 32 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting, dat in mei en juni is uitgevoerd onder ruim twee derde van de Nederlandse gemeenten.

Miljard geïnvesteerd in riolering

Veel gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren forse maatregelen genomen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Om de riolering op peil te houden, wordt jaarlijks bijna een miljard euro geïnvesteerd. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen is mede gericht op het voorkomen van problemen door regen.

Veelvoorkomende aanpassingen zijn de aanleg van aparte regenwaterriolen, het weghalen van obstakels op straat die de afstroming belemmeren (zoals verkeersdrempels) en extra kolkenreiniging. Ook zorgen veel gemeenten voor tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond.

De aanpak richt zich in veel gevallen vooral op het voorkomen van schade, zoals water dat gebouwen inloopt.

Ronald Gerressen Duiven Vastgoedonderhoud Riool afvalwater NAM

GroenLinks: provincie moet meer doen tegen afvalwater NAM

TUBBERGEN/ROSSUM - Het provinciebestuur moet veel meer doen om burgers te beschermen tegen hervatting van de afvalwaterlozing in de bodem van Noordoost- Twente. Dat zegt Statenlid Robert Jansen (GroenLinks), die van Gedeputeerde Staten van Overijssel antwoord heeft gekregen op zijn vragen over de lekkages in de afvalwaterleiding van de Drentse oliewinning.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) besloot begin juni de oliewinning in Schoonebeek voorlopig stop te zetten. Aanleiding was een lekkage in de afvalwaterleiding nabij Hardenberg. Die leiding loopt naar grote onderaardse koepels nabij Tubbergen en Rossum, waarin het water uiteindelijk terechtkomt. Het onderzoek naar de lekkages is naar verwachting eind augustus afgerond.

Aardbevingen
Jansen is bang dat al op korte termijn de oliewinning en daarmee de afvalwaterlozing weer op gang komt, als het onderzoek naar de lekkage of lekkages klaar is en de leiding is gerepareerd of deels is vervangen. De mogelijke bodemvervuiling en kans op aardbevingen in Twente blijven dan onverminderd aanwezig.

Schadeclaim
Overijssel loopt geen risico op een schadeclaim van de NAM als de provincie het ministerie van Economische Zaken vraagt de vergunning voor de afvalwaterlozing in te trekken. Dat risico zou bij EZ liggen. Mede daarom zou de provincie zich harder kunnen maken tegen hervatting van de lozingen, vindt Jansen.

Gedeputeerde Staten wijzen Jansen erop dat voorafgaand aan de vergunningverlening uitgebreid risico-onderzoek is gedaan. GS heeft aangedrongen op een vervroegd uitgevoerd evaluatieonderzoek. Dat moet volgens het provinciebestuur uitwijzen ‘of de stand der techniek nieuwe voorzieningen/werkwijzen noodzakelijk maakt.’ Gedeputeerde Erik Lievers is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de provincie. Hij vindt dat het provinciebestuur zich wel zeer actief opstelt en daarin verdergaat dan zijn formele verantwoordelijkheid. 

Snelle hervatting
Lievers zegt de toezegging te hebben dat provincie noch bewoners in de zomervakantie worden overvallen door een onderzoeksrapport dat leidt tot een snelle hervatting van de oliewinning met waterlozing. „Wij krijgen de tijd om alles goed te kunnen bestuderen, voordat de winning eventueel wordt hervat. Dat heeft de NAM mij toegezegd”, aldus Lievers.

 

Toenemende neerslag vergt aanpak van riolering en minder verstening

Ede - De klimaatverandering met toenemende neerslag maakt extra aanpak van rioolstelsels noodzakelijk. Maar ook op andere manieren is wateroverlast tegen te gaan, blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast.

Uit het onderzoek van kenniscentrum Rioned blijkt dat gemeenten verschillende en steeds meer maatregelen nemen om wateroverlast tegen te gaan. Zo laten zij aparte regenwaterriolen aanleggen, waardoor rioolwaterzuiveringen niet belast worden met regenwater, met als gevolg overstorten.

Steeds vaker echter ziet Rioned maatregelen die niet aan het riool gekoppeld zijn, maar bedoeld zijn om te zorgen voor een evenwichtiger aanvoer van regenwater in het riool. Daarbij gaat het om tijdelijke waterberging in het groen en op straat, het weghalen van obstakels zoals verkeersdrempels die de afstroming belemmeren, en extra kolkenreiniging.

Tuin
Nu blijken daar de tuinen van woningeigenaren als extra maatregel bij te komen. “Tuinen zijn belangrijke waterdragers in de strijd tegen regenwateroverlast. Als bewoners en gemeenten grond minder verstenen en zorgen voor plekken waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit de wateroverlast en druk op het riool”, zegt Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting Rioned.

Gemeenten beseffen dat inmiddels ook terdege, weet hij. Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of zelfs verplicht het regenwater op eigen terrein te verwerken, is in tien jaar tijd gestegen van 12 naar 32 procent. Daarnaast nemen gemeenten vooral acties die schade moeten voorkomen.

Het Nederlandse rioolstelsel heeft een vervangingswaarde van ongeveer 90 miljard euro. Om dat op peil vast te houden, wordt jaarlijks ruwweg 1 miljard euro uitgegeven. Een derde van dat bedrag is mede bedoeld om hoosbuien beter te verwerken.